MENU
Jesteś tutaj: Gliwice Czym jest prawo rodzinne? Kancelaria Diritto

Czym jest prawo rodzinne? Kancelaria Diritto

08:33, dnia 09 listopad 2022r.
Kategoria:Gliwice
434
0

Prawo rodzinne to organ, który dotyczy wszystkich członków rodziny. Prawo to dotyczy zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje należą do szeroko rozumianego prawa cywilnego. Przepisy te wchodzą w skład Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podstawowe zasady prawa opiekuńczego i rodzinnego

Prawo rodzinne określa zbiór uniwersalnych, podstawowych zasad, które powinny przyświecać wszystkim jego przepisom.

  • Zasada dobra dziecka - Jest to podstawowa zasada, która jasno określa dobro dziecka, jego prawa oraz to, co można zrobić, aby zapewnić ochronę rozwoju i dobra dziecka. Wszystkie decyzje podejmowane na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinny kierować się dobrem dziecka.
  • Polskie prawo rodzinne powinno chronić dobro rodziny poprzez ustanowienie zasady ochrony członków rodziny - w szczególności polskiego prawa rodzinnego. Przy rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa rodzinnego priorytetem powinno być zapewnienie nienaruszalności tej podstawowej komórki społecznej.
  • Polskie prawo rodzinne statuuje zasadę niezależności stosunków rodzinnych od stosunków majątkowych, które nie są z nimi związane. Dotyczy to przede wszystkim więzi majątkowych w kontekście. Przepisy muszą nadać priorytet dobru rodziny, ponieważ jest to najlepsza komórka, która tworzy więzi między rodzicami a dziećmi.

Podział kodeksu rodzinnego opiekuńczego

W polskim prawie rodzinnym wyraźnie wyodrębnione są trzy elementy. Są to:

Małżeństwo- Składnik ten odnosi się do wszystkich stosunków prawnych i zjawisk, które mogą wystąpić między małżonkami. Obejmuje on zarówno sprawy majątkowe jak i niemajątkowe.

Pokrewieństwo - Ten składnik kodeksu opisuje stosunki prawne pomiędzy odległymi członkami rodziny (na przykład zstępnymi kolejnych porządków).

Opieka - Ten składnik Kodeksu jasno określa wszystkie przepisy, stosunki prawne i inne szczegóły, które odnoszą się do opieki (tj. Opieki nad kimś, kto nie jest bezpośrednim krewnym opiekuna.

Podstawy prawa rodzinnego

  1. Adopcja - jest to celowe przyjęcie do rodziny osoby obcej.
  2. Władza rodzicielska to zespół praw, obowiązków i odpowiedzialności, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Polskie prawo pozwala rodzicom na automatyczne nabycie władzy rodzicielskiej z chwilą urodzenia dziecka. Sąd może orzec jej utratę, jeśli dochodzi do rażącego zaniedbywania obowiązków rodzicielskich lub opiekuńczych.
  3. Obowiązek alimentacyjny - Jest to obowiązek świadczenia pomocy finansowej na rzecz innej osoby. Obowiązek alimentacyjny w polskim prawie dotyczy przede wszystkim dzieci. Czasami jednak może być rozszerzony na osoby, np. starsze, które nie są w stanie lub nie chcą utrzymać się samodzielnie, ale potrzebują pomocy ze strony swoich dzieci.
  4. Opiekun - Termin opiekun to osoba prawna, która została powołana do sprawowania opieki nad majątkiem (i niemajątkiem), innej osoby. Jest to opieka nad dziećmi według tradycyjnego znaczenia tego terminu. Może się zdarzyć, że ktoś, kto z różnych powodów jest ubezwłasnowolniony, również będzie potrzebował opieki innych osób. Sąd może również ustanowić opiekuna.
  5. Prawo małżeńskie odnosi się do całego związku małżeńskiego, od jego poczęcia aż do rozwiązania.

Prawo rodzinne Zabrze obejmuje dużą część prawa rodzinnego. Choć nie jest ono idealne, pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie jednostki społecznej w rodzinie. Dotyczy to spraw majątkowych i niemajątkowych.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*